August42013
"Rất cần một người yêu mình hơn tất cảMột người ta chẳng cần phải san sẻ với aiMột người gom đủ cả nỗi nhớ rộng dàiMột người sẽ cùng ta đi qua những ngày như thếXanh như là tuổi trẻCứ cháy hết mình thôi…Cần một người như thếChỉ một thôi…”
.

"Rất cần một người yêu mình hơn tất cả
Một người ta chẳng cần phải san sẻ với ai
Một người gom đủ cả nỗi nhớ rộng dài
Một người sẽ cùng ta đi qua những ngày như thế
Xanh như là tuổi trẻ
Cứ cháy hết mình thôi…

Cần một người như thế
Chỉ một thôi…”

.

Page 1 of 1