August62013
"em sống mỗi ngày qua để vẽ tình yêu.chờ đợi và mong rằng anh sẽ ở đây với mùi hương cúc dại.nhưng giờ đã muộn rồi”..

"em sống mỗi ngày qua để vẽ tình yêu.
chờ đợi và mong rằng anh sẽ ở đây với mùi hương cúc dại.
nhưng giờ đã muộn rồi”..

Page 1 of 1