August122013
Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơGiấc mơ dài thật dài và em không có lối ra.Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi.Yêu anh hết thân này.Yêu anh chẳng tiếc gì.

Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ
Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra.
Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi.
Yêu anh hết thân này.
Yêu anh chẳng tiếc gì.

yêu anh 

Page 1 of 1