August122013

Sài Gòn Sài Gòn…
Những ký ức quà đỗi ngọt ngào
Và một Sài Gòn quá nhiều yêu thương…
.
[Ăn vặt Sài Gòn].

Page 1 of 1