August152013
"Thân xác trần trụi của con chỉ nên thuộc về người nào biết yêu thương cái tâm hồn trần trụi của con."- Charlie Chaplin

"Thân xác trần trụi của con chỉ nên thuộc về người nào biết yêu thương cái tâm hồn trần trụi của con."

- Charlie Chaplin

Page 1 of 1