November122013

Những kỉ niệm gọi nhau trong trí nhớ
Đường thênh thang bạn thân kéo nhau về
Bốn phuơng trời gọi nhau vang tiếng cười
Bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng
Có một người giờ đây đã quá lớn
Một người kia giờ đây vẫn âm thầm
Có một người về đâu nơi cuối trời
Nghe đâu đây còn vang tên nhau.
.
Có con đường nào không có đích đến
Làm sao quên được nơi đã bắt đầu?

-Những nụ cười trở lại

Page 1 of 1