January202014

Saigon của tôi có mùi gì? Thành phố mà tôi đã trải qua hơn bốn mươi năm sống, đã thuộc từng trận mưa cơn gió, đã quen màu nắng màu trời màu lá cây màu hoàng hôn màu đêm tối, thành phố ấy có mùi gì?

Đi đâu xa về, chỉ cần đặt bước chân đầu lên sảnh chờ lấy hành lý sân bay, là bắt gặp ngay mùi Saigon. Mùi quen lắm, như mùi hương người tình. Mùi thơm lắm, như mùi của những cuốn sách cũ. Mùi đậm lắm, như mùi tia lửa điện trong không trung trước trận bão. Mùi nồng nàn lắm, như mùi nụ hôn đầu. Mùi tóc ẩm mùi áo mới mùi đất cháy mùi nhựa đường mùi xi măng mùi vải mốc mùi bếp tiệm ăn mùi phòng mạch tư mùi hành lang thương xá.

Mùi của tuổi dại mùi của tương tư mùi của thất vọng.

Mùi những giọt lệ.

-Mùi của thành phố, Quốc Bảo

Page 1 of 1